avtrykk

Mehmet Barak
Beim Rethpohl 39
28307 Bremen

Tyskland

E-post: info@verababy.de

Omsetningsavgiftsidentifikasjonsnummer i henhold til § 27 a omsetningsavgiftsloven: DE325938076


Plattform for EU-kommisjonen for online tvisteløsning: https://ec.europa.eu/odr

Vi er verken forpliktet eller villige til å delta i en tvisteløsningsprosedyre for en forbrukervoldgiftsnemnd.