afdruk

Mehmet Barak
Beim Rethpohl 39
28307 Bremen
Deutschland

E-mail: info@verababy.de

Btw-identificatienummer volgens § 27 a btw-wet: DE325938076


Platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/odr

We zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.